ภาพการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านการจราจร (ซ.บางเลน 24)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ น.ส.อัญชลี นาคคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ร่วมกับ สภ.บางใหญ่ แก้ไขปัญหาด้านการจราจร บริเวณหลังตลาดดอนพรหม(ซ.บางเลน 24)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!