ภาพการประชุมการรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคนา2019(COVID-19)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางเลนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคนา2019(COVID-19) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางเลนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจาก กรณีดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!