ข่าวประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

                         พนักงานจ้างตามภารกิจ

                              ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             จำนวน  1  อัตรา

                              


 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง