ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนายกมล ศรีใช้ประวัติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมตามวาระสมัยประชุมสภาประจำปี 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!