ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางเลน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนายกมล ศรีใช้ประวัติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมตามวาระสมัยประชุมสภาประจำปี 2564
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!