ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#ข่าวประชาสัมพันธ์
**ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร**
เนื่องด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 02-147-1700-2 ขัดข้องอยู่ระหว่าการซ่อมบำรุง กรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (เป็นการชั่วคราว ในวันและเวลาราชการ)
** 087-699-0654 สำนักปลัด
** 087-699-3604 กองคลัง
** 087-699-4103 กองช่าง
** 087-699-0318 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
** 086-102-2285 กองศึกษา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!