ภาพกิจกรรม ออกตรวจเชิงรุกตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางเลน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ร่วมกันออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกที่ตลาดเจ้าพระยา จำนวน 100 คน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!