ภาพกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8:30 น. 
เทศบาลตำบลบางเลน โดย นายปรีชา จันทบูรณ์ รองปลัด ทต.บางเลน รักษาการ ผอ.กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!