ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
**เทศบาลตำบลบางเลน...ห่วงใยโรคพิษสุนัขบ้าหน้าร้อน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตเทศบาลตำบลบางเลน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ขอเชิญนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
ในวันและเวลาราชการ
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น.)
โดยให้นำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแสดงตนในการขอรับบริการ
 
**สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-147-1700-2 ต่อ 122 หรือ 087-6990318 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!