ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง