ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1. บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
2. บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง