ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลนเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน

เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

**คุณสมบัติเด็กปฐมวัย**

* เด็กที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ ถึง 3 ปี 11 เดือน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!