ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร การตัดสิน วัน เวลา และสถานที่สอบ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร การตัดสิน วัน เวลา และสถานที่สอบ

** รายละเอียดตามไฟล์แนบ **

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง