ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเลน และนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเลน และนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน
งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเลนและนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน
- ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางเลน
โทร.02-147-1700-2

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!