ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเลน และนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนประชาชนผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถติดต่อขอรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางเลน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง