เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
สามารถมาติดต่อและสอบถามได้ที่ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โทร.02-147-1700 ต่อ 119
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!