ข่าวประกาศ เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศเทศบาลตำบลบางเลน
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง