ข่าวประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

                         พนักงานจ้างตามภารกิจ

                              ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้             จำนวน  1  อัตรา

                              ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                จำนวน  1  อัตรา

                              ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                                 จำนวน  1  อัตรา

                              ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักกรขนาดเบา           จำนวน  5  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                           จำนวน  11  อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                                     จำนวน  2  อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ                                 จำนวน  9  อัตรา


 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง