ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ ดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง   การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม  ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ

ดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 ประจำปี พ.ศ.  2564

** เอกสารรายละเอียดตามไฟล์แนบ **

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง