ภาพกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน. ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย กวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งต้นไม้ และล้างถนน บางกรวย – ไทรน้อย ตั้งแต่ วงเวียนหอนาฬิกา – ตลาดเจ้าพระยา ทั้งสองฝั่งเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!