ภาพกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ : พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิก อสม. ร่วมเคารพธงชาติ พร้อมกันนี้ยืนน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ: พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเลน ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ล้างถนนตั้งแต่หน้าวัดสะแก-วงเวียน ตลอดสองฝั่งถนนถนนบางใหญ่-บางคูลัด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!