ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!