ภาพกิจกรรม ออกตรวจตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน ได้ออกดำเนินการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในอาหารจากสถานประกอบกิจการ พร้อมกันนี้ได้แจกสเปย์แอลกอฮอล์แก่พ่อค้าแม่ค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและสถานประกอบการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!