ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ เทศบาลตำบลบางเลน
เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลบางเลน ขยายเวลาการชำระภาษี ถึงเดือนตุลาคม 2563 (โดยไม่เสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม)
** ติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร. 02-147-1700 ต่อ 102, 119

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!