ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลบางเลน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง