ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลบางเลน
 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง