ดำเนินการทำเนินชะลอความเร็วสำเร็จรูป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเลน ดำเนินการทำเนินชะลอความเร็วสำเร็จรูป จำนวน 24 จุด ตามนโยบาย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!