ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตำแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                     จำนวน  2  อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร   ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง