ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางเลน
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563
ในการดังกล่าวดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณปะรำพิธีเทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี พร้อมกันนี้ได้จัดจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด, เก็บขยะมูลฝอย, ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ ซอยบางเลน1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงวัดสวนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!