โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด(โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (๒๖ มิ.ย. ๖๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บางเลน ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดสะอาด(โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม) โดยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ (MOU)ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำความสะอาดวัดบางเลนเจริญ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!