กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 และจะเข้าดำเนินการฉีดสารเคมี(หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยและแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2) ดังไฟล์แนบ

หมายเหตุ : ในกรณีฝนตก ทาง ทต.บางเลน ขอดเลื่อนการฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าวออกไป โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!