เทศบาลตำบลบางเลน มอบ "ถุงยังชีพ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ดำเนินการมอบ "ถุงยังชีพ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ" ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ที่ได้รับความเดือดร้อนและลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ไว้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!