รู้ไหมหน้ากากอนามัยใช้แล้ว "อันตราย"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เป็นจำนวนมากซึ่งมีวิธีการกำจัดโดยเฉพาะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!