ประกาศ...เรื่อง งดกิจกรรมรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ...เรื่อง งดกิจกรรมรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!