ภาพกิจกรรม แจกเจลล้างมือเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจกเจลล้างมือให้กับประชาชน ณ ตลาดเจ้าพระยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID–19)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!