ประชาสัมพันธ์ รับสมัครจิตอาสาช่วยชาวบางเลนพ้น Covid-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับสมัคร!!! " จิตอาสาช่วยชาวบางเลนพ้น โควิด Covid-19 " โดยร่วมเย็บหน้ากากอนามัย หรือจะรับผ้าจากเราแล้วนำไปเย็บที่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 24 มีนาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!