ภาพกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามนโยบายของ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเลน ร่วมกับตลาดเจ้าพระยาออกควมคุมและป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ตลาดเจ้าพระยา และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับตลาดดอนพรหม ณ ตลาดดอนพรหม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย มั่นใจของผู้ค้า ลูกค้าตลาดและประชาชนชาวบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!