ภาพกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานฯ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อาสาสมัครตำบลบางเลน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเลน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาน 2563 ของเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี /

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!