ภาพพิธีเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (แห่งใหม่) 18 มกราคม 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.19 น. ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ทางเทศบาลตำบลบางเลนจึงทำพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และพิธีเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนแห่งใหม่ โดยมี พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน มาร่วมในพิธี

**ทั้งนี้ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้

** เทศบาลตำบลบางเลน(แห่งใหม่) จะเปิดให้บริการทุกท่าน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!