ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน(แห่งใหม่)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

*** เทศบาลตำบลบางเลน ได้ทำการย้ายสำนักงานไปแห่งใหม่ โดยเปิดรับบริการทุกท่าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
สามารถเดินทางมาสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (แห่งใหม่) ได้ตามแผนที่ที่แนบมานี้

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 087-699-0654 สำนักปลัดเทศบาล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!