ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ(เทศกาลปีใหม่)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางปลอดภัย

**ด้วยความปรารถนาดีจาก ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมทนตรีตำบลบางเลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!