ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

** งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบางเลน **

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. - 16.00น.
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.02-920-0939 ต่อ 17

 *** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ ***

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง