ประกาศรับสมัครประกวดนางนพมาศ และประกวด "กระทงสวยงาม" ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน! เปิดรับสมัครประกวด"นางนพมาศ" และประกวด "กระทงสวยงาม" งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

#คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
-เป็นสุภาพสตรีโสด
-มีอายุตั้งแต่ ๑๘-๓๐ ปี
-อาศัยในพื้นที่ตำบลบางเลน หรือใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลบางกร่าง และตำบลบางม่วง

#เอกสารการรับสมัคร
-ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และรูปถ่ายโปสการ์ด จำนวน ๑ รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

#คุณสมบัติผู้ประกวดกระทงสวยงาม
-อาศัยในพื้นที่ตำบลบางเลน
-เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ

#คุณสมบัติผู้แข่งขันเรือเร็ว
-รายละเอียดตามไฟล์แนบ

#วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
-รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ ณ. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเลน ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๒๐-๐๙๓๙

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!