ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 9-13 กันยายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

                         พนักงานจ้างตามภารกิจ

                            สำนักปลัด 

                                ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์                    จำนวน  1  อัตรา

                                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                  จำนวน  1  อัตรา

                            กองการศึกษา 

                                ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                      จำนวน  1  อัตรา

                            กองคลัง 

                                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                      จำนวน  1  อัตรา

                            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                                ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา       จำนวน  4  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

                            สำนักปลัด 

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                   จำนวน  3  อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                            จำนวน  1  อัตรา

                            กองการศึกษา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                            จำนวน  1  อัตรา

                            กองคลัง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                    จำนวน  1  อัตรา

                            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                   จำนวน  3  อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ                          จำนวน  3  อัตรา

 

 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง