ภาพกิจกรรมป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกนักเรียน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกนักเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ต่อหน้าที่พลเมืองของเด็กนักเรียน ให้รู้จักการมีวิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และช่วยกันป้องกันการทุจริตแก่เด็กนักเรียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!