ภาพกิจกรรมการรณรงค์ และป้องกันปราบปรามการทุจริต

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.วรพจน์  พวงแย้ม  นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ และป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางเลน มีจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!