ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.  ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนชาวตำบลบางเลน ร่วมกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา เพื่อแสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม การทำความดีพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การสวดมนต์ รักษาศีล ในวันสำคัญทางศาสนา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!