ภาพประชุมสัญจร ประจำเดือนเมษายน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ร่วมประชุมสัญจร โดยมี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ สัญจร ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอนกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!