ภาพกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบหมายให้ นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมอันเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน"โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสะแก ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!