ภาพกิจกรรม รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จาก พายุปาบึก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ นางสาวปุณยนาถ ชลภาสสิริ ปลัดเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบางเลน ร่วมกันเดินรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในภาคใต้ บริเวณตลาดเจ้าพระยา และตลาดดอนพรม ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

#ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคฯ ทุกท่าน ที่แบ่งปันน้ำใจและส่งความห่วงใยไปสู่พี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!